Pre školy

Jednou z dlhodobých priorít spoločnosti GOHR, s.r.o. je podpora spolupráce so strednými školami, ktorá môže priniesť výrazný prospech pre obe spolupracujúce strany. Ak chcú školy ponúkať kvalitné vzdelávanie, držať krok s modernými trendami výrobných procesov, neozaobídu sa bez významnej spolupráce s firmou, ktorá môže ponúknuť nielen vybavenie dielní, učební, poskytnutie praxi priamo v reálnych podmienkach, ale aj pracovné miesta pre úspešných absolventov konkrétnej školy.

Spoločnosť GOHR, s.r.o. nadviazala spoluprácu s odbornými školami v okrese Sabinov, Prešov a Bardejov a zúčastnila sa na DOD v odborných školách, kde prezentovala svoju víziu a možnosti spolupráce.

Študenti Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove na exkurzii 04.04.2017 vo firme GOHR
Študenti Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove na exkurzii 04.04.2017 vo firme GOHR
Študenti Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove na exkurzii 04.04.2017 vo firme GOHR
Stretnutie na Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove 29.03.2017
Stretnutie na Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove 29.03.2017
Stretnutie na Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove 29.03.2017
DOD Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov
DOD Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov
DOD Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov
Spojená škola Sabinov – Stretnutie s kariernými poradcami
Spojená škola Sabinov – Stretnutie s kariernými poradcami
Spojená škola Sabinov – Stretnutie s kariernými poradcami
Spojená škola Sabinov – Stretnutie s kariernými poradcami
DOD Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov
DOD Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov
DOD Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov