Pre školy / Duálne vzdelávanie

Jednou z dlhodobých priorít spoločnosti GOHR, s.r.o. je podpora spolupráce so strednými školami, ktorá prináša výrazný prospech pre obe spolupracujúce strany. Ak chcú školy ponúkať kvalitné vzdelávanie, držať krok s modernými trendmi výrobných procesov, nezaobídu sa bez významnej spolupráce s firmou, ktorá môže ponúknuť nielen vybavenie dielní, učební, poskytnutie praxi priamo v reálnych podmienkach, ale aj pracovné miesta pre úspešných absolventov konkrétnej školy.

Firma GOHR s.r.o. sa aktívne zúčastňuje na projekte duálneho vzdelávania a momentálne má otvorené pozície na týchto školách v nasledujúcich odboroch:

Stredná odborná škola technická v Starej Ľubovni:
2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov
2466 H Obrábač kovov
2697 K Mechanik elektrotechnik

Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej v Prešove:
2411 K Mechanik nastavovač
2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Spojená škola Juraja Heinischa v Bardejove:
2411 K Mechanik nastavovač
2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Spojená škola Sabinov:
2433 H Obrábač kovov
2414 L 02 Nadstavba: strojárstvo: obrábanie materiálov

Firma GOHR s.r.o. ponúka účastníkom na duálneho vzdelávania nasledujúce výhody:

Mesačné podnikové štipendium v nasledujúcich hodnotách:

Študijné odbory (maturitné)
Ročník
1. 2. 3. 4.
50,- € 70,- € 80,- € 100,- €

 

Učebné odbory (výučný list)
Ročník
1. 2. 3.
50,- € 80,- € 100,- €

a taktiež základnú výšku odmeny za produktívnu prácu:
2.Ročník – je vyplácaná vo výške minimálnej mzdy určenej na kalendárny rok
3.Ročník – je vyplácaná vo výške minimálnej mzdy určenej na kalendárny rok
4.Ročník – je vyplácaná vo výške minimálnej mzdy určenej na kalendárny rok

Žiakovi môže byť mesačne vyplatená aj vyššia hodnota štipendia v závislosti od jeho študijných a praktických výsledkov.

Odmena za produktívnu prácu bude vyplácaná na základe hodinovej odmeny za produktívnu prácu a na základe výkazu o počte hodín produktívnej práce, ktorú žiak vykonal v kalendárnom mesiaci. Odvíja sa od výšky minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok.

Medzi ďalšie výhody patrí získanie:

  • Zváračského preukazu ZM – 1, DG – 2
  • Zručnosti pri základoch zvárania a jednotlivých postupov a metód
  • Pracovného odevu
  • Nároku na bezplatný obed z výberu 4 jedál a taktiež hradenie obedov počas praxe v škole
  • Preplatenie cestovného

V prípade zájmu alebo potreby akýchkoľvek ďalších informácií nás kontaktujte na tel.č. 0915 573 280, alebo mail personalne@gohr.sk.

Spoločnosť GOHR s.r.o. sa zúčastnila sa na DOD v odborných školách, kde prezentovala svoju víziu a možnosti spolupráce.

Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania