Pre školy / Duálne vzdelávanie

Jednou z dlhodobých priorít spoločnosti GOHR, s.r.o. je podpora spolupráce so strednými školami, ktorá prináša výrazný prospech pre obe spolupracujúce strany. Ak chcú školy ponúkať kvalitné vzdelávanie, držať krok s modernými trendmi výrobných procesov, nezaobídu sa bez významnej spolupráce s firmou, ktorá môže ponúknuť nielen vybavenie dielní, učební, poskytnutie praxi priamo v reálnych podmienkach, ale aj pracovné miesta pre úspešných absolventov konkrétnej školy.

Firma GOHR s.r.o. sa aktívne zúčastňuje na projekte duálneho vzdelávania a momentálne má otvorené pozície na týchto školách v nasledujúcich odboroch:

Stredná odborná škola technická v Starej Ľubovni:
2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov
2466 H Obrábač kovov
2697 K Mechanik elektrotechnik

Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej v Prešove:
2411 K Mechanik nastavovač
2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Spojená škola Juraja Heinischa v Bardejove:
2411 K Mechanik nastavovač
2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Spojená škola Sabinov:
2433 H Obrábač kovov
2414 L 02 Nadstavba: strojárstvo: obrábanie materiálov

Firma GOHR s.r.o. ponúka účastníkom na duálnom programe nasledujúce výhody:

Mesačné podnikové štipendium v nasledujúcich hodnotách:

1.Ročník: 40,- €;  2. Ročník 60,- €;  3. Ročník 80,- €;  4. Ročník 100,- €

a taktiež základnú výšku odmeny za produktívnu prácu:
2.Ročník 3,58 EUR
3.Ročník 3,58 EUR
4.Ročník 3,58 EUR

Odmena za produktívnu prácu bude vyplácaná na základe hodinovej odmeny za produktívnu prácu a na základe výkazu o počte hodín produktívnej práce, ktorú žiak vykonal v kalendárnom mesiaci. Odvíja sa od výšky minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok.

Medzi ďalšie výhody patrí získanie:

  • Zváračského preukazu ZM – 1, DG – 2
  • Zručnosti pri základoch zvárania a jednotlivých postupov a metód
  • Pracovného odevu
  • Nároku na bezplatný obed z výberu 4 jedál a taktiež hradenie obedov počas praxe v škole

V prípade zájmu alebo potreby akýchkoľvek ďalších informácií nás kontaktujte na tel.č. 0915 573 280, alebo mail personalne@gohr.sk.

Spoločnosť GOHR s.r.o. sa zúčastnila sa na DOD v odborných školách, kde prezentovala svoju víziu a možnosti spolupráce.

Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania