Kontakt

 

SEKRETARIÁT
GOHR, s.r.o.

Železničná 9
082 21 Veľký Šariš
Mgr. Lucia Šimáková
Tel.: +421 (0)51 7729 301
Fax: +421 (0)51 381 3315
E-mail: sekretariat@gohr.sk
OBCHODNÉ ODDELENIE
GOHR, s.r.o.

Železničná 9
082 21 Veľký Šariš
Ing. Martina Hovančáková
Tel.: +421 (0)51 7729 303

Fax: +421 (0)51 381 3315
E-mail: gohr@gohr.sk
NÁKUPNÉ ODDELENIE
GOHR, s.r.o.

Železničná 9
082 21 Veľký Šariš
Pavol Žula
Tel.: +421 (0)917 269 339

Fax: +421 (0)51 381 3315
E-mail: zula@gohr.sk
PERSONÁLNE ODDELENIE
GOHR, s.r.o.

Železničná 9
082 21 Veľký Šariš
Mgr. Miroslav Rokošný, MBA
Tel.: +421 (0)915 573 280

Fax: +421 (0)51 381 3315
E-mail: personalne@gohr.sk

FACEBOOK