Kontakt

 

SEKRETARIÁT

Mgr. Lucia Šimáková
Tel.: +421 (0)51 7729 301
E-mail: sekretariat@gohr.sk
OBCHODNÉ ODDELENIE

Ing. Martina Hovančáková
Tel.: +421 (0)907 942 840
E-mail: gohr@gohr.sk
NÁKUPNÉ ODDELENIE

Pavol Žula
Tel.: +421 (0)917 269 339
E-mail: zula@gohr.sk
PERSONÁLNE ODDELENIE

Mgr.Miroslav Rokošný, MBA
Tel.:+421 (0)915573 280
E-mail: personalne@gohr.sk

Základné údaje firmy:
GOHR, s.r.o.
Železničná 9
082 21 Veľký Šariš
Slovensko

IČO:                             36459763
DIČ:                             2020007077
IČ DPH:                       SK2020007077

Bankové spojenie:      Tatra banka a.s.
Číslo účtu:                  2941014163/1100
IBAN:                           SK03 1100 0000 0029 4101 4163
SWIFT:                        TATRSKBX

FACEBOOK