Systém manažérstva spôsobilosti vo zváraní

V oblasti zváračských činností má spoločnosť GOHR, s.r.o. Veľký Šariš vybudovaný a udržiavaný systém manažérskej spôsobilosti vo zváraní – SMSZ. SMSZ má spoločnosť GOHR, s.r.o. certifikovaný od roku 2007. V súčasnosti certifikáciu SMSZ zabezpečuje v spolupráci s certifikačnou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Bratislava.

Oblasť pôsobnosti spoločnosti GOHR, s.r.o. Veľký Šariš

GOHR, s.r.o. pôsobí hlavne v týchto oblastiach:

Druh konštrukcie: 
Zvárané stavebné a strojné konštrukcie

Pokrytý nasledovnými predpismi: 
Podľa technických noriem STN, DIN a EN a tiež podľa zmluvných požiadaviek zákazníka.

Materiály: 
Podľa rozdelenia STN EN ISO 15608

Rozmery výrobkov: 
Hrúbka do 100 mm
Dĺžka do 12 m
Priemer do 5 m
Podľa požiadaviek zákazníka.

Úroveň kvality týkajúca sa chýb vo zvarových spojoch: 
Podľa STN EN 5817 stupeň B a podľa zmluvných požiadaviek zákazníka

Procesy zvárania: 
111 ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou (MMA)
121 pod tavivom (SMAW)
135 v ochrannej atmosfére aktívneho plynu (MAG)
136 zváranie trubičkovým drôtom (MAG)
141 v ochrannej atmosfére inertného plynu wolframovou elektródou (TIG / WIG)
131 v ochrannej atmosfére inertného plynu (MIG)

 

Certifikát EN ISO 3834-2

Certifikát EN ISO 1090-1 EXC4

Integrovaná politika

Certifikát EN 15085-2, CL-1 – Tento certifikát bol z dôvodu výroby koľajových vozidiel znova obnovený.